Valitse omannäköinen ura ja elämä!

Power Cornerin kunnat muodostavat merkittävän työssäkäyntialueen, jonka toimialoihin lukeutuu niin energia-alaa, raskaampaa teollisuutta, erikoisalojen yrityksiä, rakentamista, maataloutta, sote- ja koulutus-alaa kuin matkailuakin. Etsimme kaikille aloille motivoituneita ammattilaisia. Tämän lisäksi uudet yrittäjät ja yritykset ovat lämpimästi tervetulleita – yrittäjyys on näillä kulmilla sydämen asia.

Tarjoamme kiinnostavien työpaikkojen lisäksi avaimet mielekkääseen elämään, jossa ei tarvitse murehtia asumiseen, päivähoitoon ja kouluun liittyvistä asioista. Myös harrastusvaihtoehtoja ja vapaa-ajan aktiviteetteja löytyy läheltä. Haluamme hoitaa asiat sillä tavalla, että mahdollisimman moni tulee jäädäkseen.

Vireitä toimialoja teollisuudesta matkailuun

Teollisuus

Merenkululla ja sen myötä alkaneella teollistumisella on näillä kulmilla vahvat perinteet. Työpaikoissa korostuu voimakkaasti teollisuus- ja jalostusvaltaisuus. Power Cornerin alueella sijaitsee muun muassa Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva SSAB:n Raahen terästehdas. Power Corner -kuntien logistinen sijainti palvelee erinomaisesti teollisuusyritysten sijoittumista alueelle. Raahen satama on Perämeren toiseksi suurin, mikä takaa alueen yrityksille sujuvat ja säännölliset meriyhteydet maailmalle. Satamassa valmistellaan parhaillaan kymmenien miljoonien eurojen väylä- ja laiturihankkeita. Sen kautta kulkee myös merkittäviä määriä tuulivoimaloiden projektikuljetuksia.

Kalajoen satama on Pohjois-Suomen tärkein saha- ja levytavaran vienti- ja tuontisatama. Kalajoen sataman kautta kulkee merkittävä määrä rehuraaka-aineita sekä metalliteollisuuden projektilasteja. Kalajoen sataman ja alueella toimivien huolinta-alan yritysten suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Raahen ja Kalajoen satamien kautta kulkee merkittäviä määriä tuulivoimaloiden projektikuljetuksia.

Energiasektorin vihreä siirtymä avaa muutenkin aivan uusia ovia maailmalle. SSAB on aloittamassa massiiviset yli neljän miljardin euron tuotantojärjestelmäinvestoinnit tehtailleen Suomessa ja Ruotsissa. Uudistuksen myötä teräsyhtiö on pääsemässä eroon hiilidioksidipäästöistään suurimmaksi osaksi jo vuoteen 2030 mennessä. Seutu on muutoinkin mukana etunojassa energiasektorin vihreässä siirtymässä: Kansallisen vetyverkostohankkeen tavoitteena on nostaa Suomi kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa. Seudulla on useita vetytalouden avaintekijöitä niin energiantuotannossa kuin -kulutuksessakin ja siten hyvät edellytykset päästä aktiivisesti mukaan vetytalouden kasvuun.

Hyviä näkymiä paikalliseen teollisuuteen tuo myös puurakentamisen nousu. Raahelainen Woodcomp solmi vuonna 2021 historiansa suurimman yksittäisen tilauksen, arvoltaan 14 miljoonaa, Espooseen rakennettavista puukerrostaloista. Suomen suurimman lainattavia päiväkoti- ja koulurakennuksia valmistavan Parmaco Oy:n tehdas sijaitsee Pyhäjoella. Tehtaan historia ulottuu 1960-luvulle saakka. Myös Alavieskassa toimii useita puurakentamiseen erikoistuneita yrityksiä, kuten perinteikäs talopakettien toimittamiseen erikoistunut Vieskatalo.

Kalajoen elinkeinorakenne on monipuolinen ja sen kärkitoimialoja ovat puu- ja rakennustuoteteollisuus, metalli- ja konepajateollisuus sekä infra- ja ympäristörakentaminen. Alueen puu- ja rakennustuoteteollisuuden kärkiyrityksiä ovat Junnikkala, Topi-Keittiöt, Kensa, Cent-Listat, Solar-Kaihdin ja HR-Ikkunat. Pitkät perinteet ja juuret omaava Kalajoen vahva metalliteollisuus koostuu nykyään useista kymmenistä merkittävistä pk-yrityksistä. Näistä tunnetuimpia ovat Ferral Group, Fortaco, Häggblom ja Fineweld. Kalajoelle on kehittynyt valtakunnallisesti merkittävää infra- ja ympäristörakentamisen osaamista. Infra- ja ympäristörakentamisen tunnettuja yrityksiä alueella ovat Pohjoismaiden johtava malminetsinnän ja kalliorakentamisen palvelujen urakointiyhtiö Oy Kati Ab sekä Andament Group ja Skarta Group. Yhtiöt toimivat Suomessa ja Ruotsissa lähes kaikilla infrarakentamisen osa-alueilla kuten kestävässä energiantuotannossa, liikenteessä ja vesienkäsittelyssä.

Tuulivoima ja energiasektori

Tuulivoimalla pyyhkii hyvin Power Cornerin alueella, sillä Pohjois-Pohjanmaa on Suomen tuulivoimaisin maakunta. Alueella on käynnissä ja käynnistymässä useita suuria hankkeita, jotka luovat positiivisia näkymiä työpaikkakehitykseen pitkälle tulevaisuuteen. Tuulivoiman rakentamisessa tarvitaan useiden ammattiryhmien osaamista suunnittelusta asennukseen ja huoltoon.

Tuulivoimalla on merkittävä vaikutus myös alueen hiilijalanjälkeen: esimerkiksi hiilineutraali kunta -verkostoon kuuluva Raahe vähensi kokonaispäästöjään vuosina 2007–2017 peräti 53 % ja asukaskohtaisia päästöjään 51 %.

Tuulivoiman lisäksi Pyhäjoen Hanhikivelle on mahdollista toteuttaa mittavaa energiantuotantoa.

Maatalous

Teollisuus- ja energia-alan huippuosaamisen lisäksi alueellamme on vahvat ja menestyksekkään maatalouden perinteet. Maatalouden merkitys alueen elinvoimaisuuden ylläpitäjänä ja kilpailutekijänä on oleellinen. Alueella tuotetaan valtakunnallisesti katsoen merkittävä määrä maitoa, naudanlihaa ja siemenperunaa. Myös luomutuotantoa huomattava määrä.

Osaamista ja tulevaisuuden ratkaisuja kehitetään jatkuvasti erilaisten hankkeiden kautta, muun muassa digitalisointiin ja automatisointiin liittyen. Teemoina hankkeissa ovat esimerkiksi ruokaturvallisuus ja raaka-aineiden jäljitettävyys, tuotantoketjun varrelta kerättävän datan hyödyntäminen sekä erilaisten prosessien automatisointi.

Viime vuosina töitä on tehty verkostojen yhteistyön parantamisen eteen sekä vauhditettu innovaatioiden käyttöönottoa niin kannattavuuden, kilpailukyvyn kuin uuden yritystoiminnankin tukemiseksi.

Peruspalvelut

Siellä missä on ihmisiä, tarvitaan toimivia peruspalveluita. Niihin halutaankin panostaa erityisesti Power Cornerin alueella, jotta arki luistaisi mahdollisimman mutkattomasti ja täällä olisi kaiken ikäisten turvallista ja mukavaa elää. Peruspalvelut muodostavat yhden alueen tärkeistä kivijaloista ja työllistämisen toimialoista.

Peruspalveluihin kuuluvat terveyden- ja sosiaalihuollon sekä opetus- ja kulttuuripalveluiden lisäksi tekniset palvelut. Tekniset palvelut pitävät sisällään rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, teiden ja muun infrastruktuurin rakennuttamisen sekä vesi- ja jätehuollon. Opetus- ja kulttuuripalveluihin puolestaan luetaan varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kirjastopalvelut ja nuorisotyö.

Matkailu

Kalajoen kasvavassa matkailukeskuksessa vierailee vuosittain noin 1,5 miljoonaa kävijää ja yöpyy noin 600 000 matkailijaa. Matkailukeskuksessa riittää energisoivaa tekemistä vapaa-ajalle ympäri vuoden. Monipuoliset luontoreitistöt merellisissä tunnelmissa, vireä harrastustoiminta, erinomaiset liikuntatilat sekä runsaat kulttuuri- ja musiikkitapahtumat mahdollistavat voimaannuttavan elämän joka päivälle. Työn ja vapaa-ajan voi yhdistää kätevästi tasokkaassa Kalajoen toimistohotelli Luotsissa matkailukeskuksen palvelujen ytimessä, rentouttavassa merimaisemassa. Matkailukeskuksen monipuoliset palvelut tarjoavat myös alueella asuville arjen luksusta.   

Matkailun alalla suuri osuus työpaikoista, lähes puolet, on ravitsemistoiminnassa. Sen jälkeen merkittävä määrä työskentelee henkilöliikenteessä. Majoitustoiminta ja ohjelmapalvelut työllistävät kumpikin noin kymmenen prosenttia alan työntekijöistä.

Erityisesti kotimaanmatkailu on elänyt viime vuosina uutta nousukautta. Suomalaiset ovat lähteneet hakemaan elämyksiä läheltä sekä terveysturvallisuuden että ympäristön näkökulmasta. Matkailualan kokonais¬kysynnästä kotimaanmatkailu tuottaa suuren osan, lähes 70 %. Se on tärkeää sekä matkailijamäärien että ympärivuotisen toiminnan vuoksi. Power Cornerin alueella Kalajoki hiekkasärkkineen on varmasti tunnetuin matkailun ja vapaa-ajanvieton kohde sekä merkittävä alan työllistäjä, mutta myös muista kunnista löytyy kiinnostavaa paikalliskulttuuria, nähtävyyksiä sekä hienoja luontoelämyksiä. Monipuoliset vesistöt jokivarsilta ja järviltä merenrantaan tarjoavat kaikkina vuodenaikoina runsaasti aktiviteetteja. Alueen läpi kulkeva 8-tie ja rautatieasemat, muun muassa Oulaisissa, tarjoavat sujuvia liikenneyhteyksiä. Power Corner tarjoaakin kiinnostavia työllistymismahdollisuuksia matkailun parissa sekä potentiaaliset puitteet matkailuyrittämiselle.

Katso avoimet työpaikat

Vapaita työpaikkoja tällä hetkellä yhteensä: yli 200.